Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera

 

Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera jest fundacją, której celem jest wszechstronne wspieranie dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera, pomoc ich rodzinom, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności rodziców, wolontariuszy, nauczycieli i specjalistów, dotyczących Zespołu Aspergera.

 

 

Zgodnie ze statutem Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera realizuje swoje cele przez:

 • Organizowanie i finansowanie różnych form terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z Zespołem Aspergera.
 • Organizowanie i finansowanie kolonii i obozów rehabilitacyjnych dla dzieci.
 • Udzielanie pomocy materialnej dzieciom dotkniętych Zespołem Aspergera oraz ich rodzinom.
 • Udzielanie pomocy materialnej placówkom działającym na rzecz dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera i ich rodzin.
 • Inicjowanie, opracowywanie i prowadzenie programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych.
 • Prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów.
 • Organizowanie i prowadzenie imprez plenerowych, festynów, koncertów.
 • Organizowanie konkursów.
 • Inicjowanie, prowadzenie i promowanie kampanii informacyjnych oraz programów społecznych.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Finansowanie badań naukowych.
 • Prowadzenie programów stypendialnych.
 • Współpracę z organizacjami i instytucjami, w tym publicznymi, które prowadzą działanie zbieżne z celami Fundacji.

 

 

 
Nasza filozofia działania:
Są osoby, organizacje, instytucje przekonane, że wszystko trzeba wywalczyć, wyszarpać. My zaś wierzymy, że nauczyciele, urzędnicy, kuratorzy, lekarze itd. to dobrzy ludzie, którym jedynie brakuje wiedzy o zespole Aspergera i potrzebach osób z ZA. Chcemy więc dostarczyć im tę wiedzę, rozwinąć empatię, a czasem przypomnieć, że w pracy z osobą z ZA, zwłaszcza z dzieckiem, nie ma mowy o rutynie!
 

 

 

Zobacz: